خدمات علم و ثروت پارس

پلتفرم و اپلیکیشن سفارشی غذا، دارو و کالاهای اساسی

علم و ثروت پارس قادر است با طراحی و تولید پلتفرم و اپلیکیشن های سفارشی غذا، دارو و کالاهای اساسی که از اهمیت ویژه ای در هر جامعه ای برخوردار است، ضمن شفاف سازی در زنجیره تامین، فروش و توزیع این اقلام، این مهم را مدیریت و ساماندهی نماید.

الزام به ایجاد پلتفرمی کارآمد و استفاده از برنامه های کاربردی و اپلیکیشن ها در زنجیره تامین، تولید و بازرگانی غذا، دارو و کالاهای اساسی از یکسو و برخورداری و بکارگیری دانش بومی تخصصی علم و ثروت پارس از سوی دیگر می تواند ضمن ایجاد بستری امن در این زنجیره برای تامین کنندگان، تولید کنندگان، بازرگانان، بنکداران و مصرف کنندگان، کسب و کارهای این حوزه را توسعه، شفاف سازی و ساماندهی نمود.