خدمات علم و ثروت پارس

پلتفرم و اپلیکیشن سفارشی املاک و پروژه های ساختمانی

با علم و ثروت پارس و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی عظیم در کسب و کار املاک و صنعت ساختمان ایجاد می شود.

کسب و کار در املاک و صنعت ساختمان، همواره پر مخاطب و اشتغال زا بوده و جذاببت های بالایی داشته و دارد. به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات و نگاه کسب و کار این حوزه به صنعت دیجیتال و فراسو و تخصصی شدن این حوزه در رشته های مختلف مشاورین، خرید، فروش، رهن و اجاره، اجاره به شرط تملیک، اسکان و همچنین صنعت وسیع ساختمان در رشته های طراحی و معماری، سازه، احداث و اجرا و بهره برداری و نوع سرمایه گذاری و مشارکت و همچنین مهندسی مالی در تمامی مراحل، تحولی عظیم ایجاد خواهد شد.
با ایجاد پلتفرم و اپلیکیشن های سفارشی توسط علم و ثروت پارس در املاک و صنعت ساختمان، مخاطبان و صاحبان این صنعت در ارائه و همچنین بهره مندی سریع و جامع خدمات و مدیریت مالی و بهینه سازی منابع و بودجه خود، به امنیت خاطر و توسعه نوین در این صنعت خواهند رسید.