خدمات علم و ثروت پارس

انجام سرمایه گذاری خطر پذیر و جسورانه، مشارکت و شتاب دهی در استارت آپ ها

سرمایه گذاری توسط علم و ثروت پارس بر روی ایده های نو فرهیختگان، جوانان، نخبگان، و کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان که مستعد جهش، ارزش، کارآفرینی و کارآمدی می باشند انجام می شود و به کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیجیتال و فراسو(Meta) شتاب می بخشد.

شرکت سرمایه گذاری و کارآفرینی علم و ثروت پارس، بعنوان یک شرکت خطرپذیر در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت دیجیتال و فراسو، با سرمایه گذاری در ایده های نو فرهیختگان، جوانان، نخبگان و کارآفرینان که مستعد جهش، ارزش، کارآفرینی و کارآمدی می باشند، آنها را توانمند نموده و با شتابدهی و تجاری سازی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا و نوپدید در حوزه دیجیتال و فراسو و همچنین شرکت های دانش بنیان در تراز ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.
علم و ثروت پارس با بررسی دقیق ایده ها، طرح ها و استارت آپ ها که مستعد جهش، ارزش، کارآفرینی و کارآمدی و یا دانش بنیان می باشند، ریسک سرمایه گذاری را پذیرفته و در آنها سرمایه گذاری می نماید.
شرکت خطر پذیر SWPars با سرمایه گذاری، مدیریت، برنامه ریزی و اجرای صحیح روش های راهبردی، در پروژه ها و طرح های منتخب، در جهت تجاری سازی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش ارزش سهام آنها ایفای نقش می نماید.
این شرکت در برنامه توسعه سرمایه گذاری و مشارکت خود، ضمن استقبال از مشارکت بنگاه های بزرگ پولی، مالی و اقتصادی آمادگی انجام سرمایه گذاری های مشترک را در پروژه ها و طرح های منتخب خود در کسب و کارهای مورد هدف دارد.

مهمترین اصول حرفه ای مدیریت علم و ثروت پارس در سرمایه گذاری خطرپذیر و کارآفرینی جسورانه به شرح ذیل است:
  • صداقت در مدیریت ثروت
  • اتکا به اصول علمی در ارزیابی
  • رعایت حقوق شریک تجاری در مشارکت و سرمایه گذاری
  • تجاری سازی و عرضه در بازار با هدف توانمندسازی و کمک به رقابت پذیری
  • دارا بودن دیدگاه بلند مدت
  • کشف، پرورش و محافظت از نیروی انسانی بعنوان منابع سرمایه ای در محور توسعه متوازن
  • تجمیع و بکارگیری سرمایه های خرد در اجرای پروژه های کلان ملی، منطقه ای و بین المللی