خدمات علم و ثروت پارس

پلتفرم و اپلیکیشن سفارشی سلامت محور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ما قادر هستیم کسب و کارهای سلامت محور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت دیجیتال و فراسو، با ایجاد پلتفرم و اپلیکیشن های سفارشی توسعه دهیم و متحول سازیم.

کسب و کار در حوزه سلامت محور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن دار بودن جایگاه ویژه در هر جامعه ای، بدلیل پر مخاطب بودن مستعد جهش و ارزش به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت دیجیتال و فراسو می باشد. از جمله کسب و کارهایی که به سرعت در حال عبور از حالت سنتی می باشند، کسب و کارهای سلامت محور هستند و لذا طراحی پلتفرم و اپلیکیشن های سفارشی توسط علم و ثروت پارس می تواند نقش مؤثری را در توسعه این حوزه، ایفا نموده و خدمات ارزشمندی را به صاحبان و مخاطبان این کسب و کار ارائه نماید.