خدمات علم و ثروت پارس

پلتفرم و اپلیکیشن سفارشی بیمه، بانک و بنگاه های پولی و مالی

علم و ثروت پارس با طراحی، تولید، استقرار پلتفرم و اپلیکیشن های توسعه پذیر در حوزه خدمات بیمه و بانک و فین تک ها، ضمن ارائه خدمات حرفه ای، با افزایش سواد مالی کاربران، بازار پولی، مالی، بانکی و بیمه را با فناوری اطلاعات و ارتباطات تلفیق نموده و امنیت خاطر را برای این بنگاه ها و کاربران ایجاد می نماید.

بانکداری اینترنتی و آنلاین که بر بسترهای تحت وب یا نرم افزارهای کاربردی و اپلیکیشن ها بنا نهاده می شوند، ضمن ایجاد بستری امن برای ایجاد تراکنش های پولی، می بایستی بستری جذاب را برای سوادآموزی پولی و مالی مشتریان برای مدیریت پول و سرمایه اعم از ایجاد بخش های کاربردی حسابداری و کنترل وجوه، بودجه بندی، کنترل درآمد و هزینه، سرمایه گذاری و پس انداز و… را با کاربری آسان و سرعت بالا ایجاد نماید.
همچنین در صنعت بیمه که تنوع خدمات آن بسیار بالا و متاسفانه ناشناخته است، ایجاد بستری امن و برخط برای ارائه خدمات سریع و قابل فهم و مقایسه همزمان نرخ و نوع و سطح پوشش های بیمه نامه مورد نظر توسط کلیه شرکت های بیمه به کاربران، بیمه گذاران و کارگزاران، کسب و کار در این صنعت را توسعه می بخشد.
علم وثروت پارس با بهره مندی از دانش بومی و بین المللی تیم های حرفه ای و قدرتمند خود در صنعت بیمه، بانک و اقتصاد پولی و مالی، آماده طراحی، تولید، پیاده سازی و استقرار، پشتیبانی بالا در سطوح پورتال، زیرساخت و امنیت بصورت تخصصی و سفارشی می باشد.