خدمات علم و ثروت پارس

پلتفرم و اپلیکیشن قراردادهای هوشمند

علم ثروت پارس در توسعه قراردادهای هوشمند با استفاده از زنجیره بلوکی (بلاکچین)، ضمن حفظ امنیت داده ها و اطلاعات، در تبادل اطلاعات و تراکنش ها سرعت می بخشد.

به منظور جلوگیری از خطاهای انسانی و حفظ امنیت داده ها و اعتمادسازی به اطلاعات در تبادل، فناوری بلاک چین مورد استفاده قرار می گیرد تا قراردادهای هوشمند در قالب یک پلتفرم و اپلیکیشن مورد استفاده سازمان ها و شرکت ها قرار گیرند.
استفاده از دانش تخصصی علم و ثروت پارس در ایجاد فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند سفارشی برای سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، پولی و مالی، بیمه و بانک، صرافی و … ضمن ایجاد کاهش هزینه برای متقاضیان، دسترسی سریع به تاریخچه اطلاعات را فراهم می آورد.