خدمات علم و ثروت پارس

پلتفرم یکپارچه سازی نرم افزارها و برنامه های کاربردی سازمانی

EAI: Enerprise Application Integration Platform

پلتفرم یکپارچه سازی، بعنوان مدیر در برقراری ارتباط مؤثر، تجمیع و توزیع داده ها بین نرم افزارها، اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی سازمانی است و این پلتفرم بعنوان یک مدیر موفق توسط علم و ثروت پارس قابل ارائه و پیاده سازی می باشد.

هر یک از نرم افزارها و برنامه های کاربردی استفاده شده در یک سازمان، بر اساس تکنولوژی خاص خود تولید و پیاده سازی می شوند و لذا در انجام فرآیند باید دارای ارتباط مؤثری باهم باشند تا در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند خدمات یکپارچه ای را ارائه دهند. مدیریت یکپارچه این برنامه های کاربردی باید در قالب یک پلتفرم یکپارچه سازی برنامه های کاربردی با ویژگی های دسترسی بلادرنگ به داده ها و اطلاعات، چابکی و مقیاس پذیری بالا، برقراری ارتباط مؤثر بین نرم افزارها و برنامه های کاربردی، تجمیع و توزیع داده ها انجام شود تا در نهایت این اپلیکیشن ها را در کنار هم کارآمد نماید.